Uittro

De uittro is het slot van het lied. Het bezingt vaak een conclusie, of eindigt met een bepaalde emotie. De Dokter is een soldaat eindigt met een soort berusting; de persoon in het lied heeft iets meegemaakt. Zo’n soort uittro kun je goed in beeld zetten door iets van de beginpositie ook als eindpositie te gebruiken. In dit fragment zie je hoe het verhaal rond wordt, doordat de soliste naar dezelfde positie loopt als waar ze in het begin stond.

Zie boek Koorregie pagina 18 en 36.