Beweging

Beweging is vaak een ‘ding’ voor koren. Beweging, of juist het verschil tussen veel en weinig/geen beweging trekt de aandacht. Zingen brengt bij veel mensen vaak vanzelf beweging op gang. Dat is heel natuurlijk en vaak prettig om naar te kijken. Wat zangers vanzelf doen kun je gebruiken in je regie. Maar met een groep op toneel is afstemming hierin belangrijk. Het is dan ook goed beweging bewust in te zetten. Waar wil je dat de aandacht van het publiek heen gaat? Naar de groep die de lead heeft? Hoe kun je dat bereiken met beweging of juist geen beweging? Omgekeerd brengt beweging innerlijk een gevoel, (inleving!) op gang. Belangrijk is dan ook de zangers bewust te maken van de reden waarom ze bewegen. Waarom swing je hier? Waarom ga je hier een stap naar voren, waarom word je hier één groep? In de submenu’s zie je een paar aspecten van beweging.

koorregieboek beweging