Regisseren

Als regisseur coach je het koor op veel manieren. Net zoals een dirigent met een koor de muziek instudeert, oefen je met koorzangers hoe ze expressie kunnen geven aan een lied, en hoe ze het lied zo krachtig mogelijk over kunnen brengen aan hun publiek. Wat wil je dat ze bij een optreden overbrengen aan hun publiek, met welke intentie zingen ze? En waar wil je dat ze dan staan? Hoe gebruik je beweging? Als je werk klaar is en je koor treedt ermee op, dan zie je of en hoe het werkt!

regisseren