Emotiewisseling

Emoties geven een bepaalde fysieke expressie, hoorbaar en zichtbaar. Het is leuk om met zangers hiermee te oefenen. Hoe voelen die emoties? Hoe beweeg je dan, en hoe klinken verschillende emoties? Voor de hand ligt dat boosheid luid zingen met zich meebrengt. Maar het kan ook anders! Bewustzijn van emotie en expressie is dan ook vooral bruikbaar als je zangers wilt laten nuanceren in hun expressie: wel boos, maar dan juist ingehouden en intens zacht zingend.